เมื่ออายุเริ่มมาก คุณจะเริ่มเข้าใจบทเรียนชีวิต 20 ข้ อนี้มากขึ้น

เมื่ออายุเริ่มมาก คุณจะเริ่มเข้าใจบทเรียนชีวิต 20 ข้ อนี้มากขึ้น

หากเปรียบคนสูงวัยเป็นบทเพลง พวกเขาเหล่านั้นคงเป็นบทเพลงจากอ ดีตที่ยังคงก้องกังวาน

ด้วยความไพเราะเสมอย ามที่บรรเลงขึ้น มา และหากเงี่ยหูฟังดีๆ เราจะได้ยินรายละเอียด

น่าสนใจมากมายที่ถูกซุกซ่อนไว้ให้ได้ทึ่งเต็มไปหมด

สิ่งที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้ผ่านผู้สูงวัยเหล่านั้นคือประสบการณ์จากชีวิตที่ผ่าน มา ทั้งสุข

ทุ ก ข์ ความเ จ็ บป ว ด ความเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อมุมมองชีวิต ความเข้าใจโลก

การปล่อยวาง และเป็นสิ่งที่ทำให้ได้ค้นพบนิย ามของ ชีวิตที่ดี ในช่วงบั้นปล า ย

ของชีวิต ทั้งเป็นบทเรียนที่ไม่ว่าคนวัยไหนก็สามารถเก็บเกี่ยวไปประกอบใช้ในชีวิตได้

1. สิ่งใดที่เรา ควบคุมมันไม่ได้ สิ่งนั้นกำลังสอนให้เราปล่อยวาง

2. ความสุข ไม่ได้เกิดจากมีเท่าไหร่ แต่ความสุขอยู่ที่เราพอเมื่อไหร่

Loading...

3. ใครจะอวดอะไรก็เรื่องของเขา มัน สิทธิ์ของเขา แค่เรารั ก ษ าใจเราไม่ให้อิจฉาใครก็พอ

4. เวลาชีวิต เราลดลงไปทุกวัน ควรเลิกเ สี ยดายอ ดีตได้แล้ว

5. มีพบ มีพราก มีจาก มีลา เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นกับเราทุกคน

ฝึกให้ชิน วันหนึ่งมันจะวน มาหาเราอ ย่ างแน่นอน

6. ไม่มีใครเก่งไปซะทุกอ ย่ าง ไม่มีใครกระจอ กไปซะทุกเรื่อง

เรามีทั้งเรื่องเก่งและไม่เก่งปะปนกันไป

7. ชีวิตเ สี ยใจได้ แต่อ ย่ าเ สี ยดาย เ สี ยใจไม่นานก็ห า ย แต่เ สี ยดาย

ทั้งชีวิตก็ยังคงอยู่อ ย่ างนั้น

8. หัด ช่างมัน บ้าง กับบางเรื่องในชีวิต เพราะไม่มีอะไรที่จะเป็นไป

ต ามที่เราคาดหวังไว้ได้ตลอ ด

9. อ ย่ าไปคิดเยอะเกินวันนี้ เพราะไม่รู้เราจะอยู่ถึงไหม ทำปัจจุบันให้ดีแล้วปล่อยวางก็พอ

10. ไม่อย ากเ สี ยดายชีวิต ชัดเจนกับตัวเองได้แล้ว เ จ็ บก็ชัดเจน

ไม่เ จ็ บก็ชัดเจน มันยังดีกว่าชีวิตคาราคาซัง

Loading...

11. เราและเขาเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน เลิกยึดติดกับภาพความทรงจำเดิม ๆ ได้แล้ว

12. อะไรที่ไม่ใช่ของของเรา อยู่ไม่นานหรอ ก อะไรที่เป็นของของเรา

ไกลแค่ไหนก็วนเวียน มาหาเราอยู่ดี

13. คาดหวังไว้มากเท่าไหร่ ก็อ ย่ าลืมเตรียมความผิ ดหวัง ไว้มากเท่านั้นด้วย

14. อ ย่ าเก็บความรู้สึกแย่ ๆ ไว้เพียงคนเดียว หัดระบายมันออ กมาบ้าง

15. อ ย่ าพย าย ามอย ากรู้อ ดีตเลย สังเกตตัวเองง่าย ๆ อ ดีต

กำหนดปัจจุบัน ปัจจุบันกำหนดอนาคตเรา

16. ความผิ ดหวัง ถ้าไม่ทำให้เราต า ย มองให้ดีมันก็ทำให้เราโต

17. วันไหนที่เราได้ดี อ ย่ าไปดูถูกใคร เพราะไม่รู้วันไหนเราจะล้มเหมือนเขาบ้าง

18. เรามาตัวเปล่า ไปตัวเปล่า อ ย่ าไปคาดหวังเยอะกับชีวิต สักวันเราก็ต้องต า ย

การมีลมห า ยใจในตอนนี้ และทำอะไรก็ได้ในสิ่งดี ๆ ย่อมดีที่สุดแล้ว

19. ชีวิตไม่มีปล า ยทาง จงอยู่กับปัจจุบัน อ ย่ ากังวลว่าปล า ยทาง

จะเป็นอ ย่ างไร เพราะบางทีมันอาจไม่มีจริง

20. พ่อ-แม่ ต า ยก่อนเราเป็นเรื่องธรรมดา หมั่นถามไถ่ห่วงใยท่านบ้าง เมื่อจากกัน

จะได้ไม่ต้องมานั่งเ สี ยดาย เคาะบอ กรักกันที่ฝาโลง

ที่มา na-aan

 

Loading...
Loading...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *